Wypadki i kolizje stanowią nieodłączną część ruchu drogowego. Nawet najostrożniejszy i najbardziej przewidujący kierowca może się znaleźć w sytuacji, gdy inny prowadzący pojazd złamie przepisy i doprowadzi do kolizji. Jeśli w jej wyniku kierowca, jeden z pasażerów lub przypadkowy świadek zostanie ranny, masz obowiązek udzielenia mu pierwszej pomocy. Jakie konsekwencje poniesiesz, jeśli tego nie zrobisz?

Dlaczego pomoc ofiarom wypadków drogowych jest niezbędna?

Od wielu lat już w polskiej edukacji – zarówno tej szkolnej, jak i na różnych kursach zawodowych – kładzie się duży nacisk na przygotowanie do udzielenia pierwszej pomocy. Tzw. algorytm RKO jest ćwiczony na specjalnych fantomach, aby wypracować w kursancie odruchy zachowania. Pomimo to jednak w sytuacjach krytycznych wiele takich przeszkolonych osób zamiera, bojąc się, że nie poradzą sobie z zadaniem. Takie zachowanie często prowadzi do znacznego spadku szans poszkodowanego na przeżycie.

Wypadki i kolizje drogowe są sytuacjami, w których szczególnie często dochodzi do uszkodzeń ciała. Lekarze ratownictwa medycznego twierdzą, że o przeżyciu decydują pierwsze cztery minuty, często określane złotymi minutami. Podjęcie resuscytacji w tym czasie zapobiega niedotlenieniu mózgu i jego śmierci. Nietrudno wyobrazić sobie, ile czasu mija od wypadku do chwili przyjazdu karetki pogotowia. Często miejsce kolizji jest znacznie oddalone od miasta, a dostęp do telefonu bywa utrudniony. Dlatego o przeżyciu decydują nie tylko lekarze, ale też osoby, które bezpośrednio znajdują się na miejscu.

Sprawdź ofertę: Pomoc drogowa Gorzów

Obowiązek udzielenia pomocy w ujęciu Prawa o ruchu drogowym

„Biblią” kierowców jest Prawo o ruchu drogowym. Ten spis przepisów regulujący zasady poruszania się po drogach uwzględnia również pomoc ofiarom wypadków drogowych. Art. 44 ust. 2 tej ustawy nakłada na kierowcę pojazdu obowiązki związane z postępowaniem po wypadku. Zaliczają się do nich:

  • udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w miarę swoich możliwości,
  • wezwanie służb ratunkowych i Policji,
  • powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogłyby utrudnić odtworzenie przebiegu zdarzenia,
  • pozostanie na miejscu zdarzenia do przyjazdu Policji.

Prawo o ruchu drogowym nie wymienia kar, jakie grożą za nieudzielenie pomocy w wypadku. Jest jednak spisem nakazów, których nieprzestrzeganie może być ukarane mandatem przez policjanta lub postawieniem w stan oskarżenia z tytułu kodeksu wykroczeń lub kodeksu karnego.

Nieudzielenie pomocy w wypadku w ujęciu Kodeksu wykroczeń

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy ofierze wypadku drogowego jest regulowany art. 93 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z treścią paragrafu 1 tego artykułu kierowca, który nie udzielił pomocy poszkodowanemu, może zostać ukarany zgodnie z literą prawa. Jako kary k.w. dopuszcza:

  • grzywnę,
  • areszt,
  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Oczywiste jest, że wymiar kary zależy zarówno od sądu, jak i od konsekwencji, jakie spowodowało nieudzielenie pomocy w wypadku przez prowadzącego pojazd. Warto zaznaczyć, że kodeks wykroczeń nakłada ten obowiązek jedynie na kierujących pojazdami, a nie na pasażerów czy osoby postronne. Nie oznacza to jednak, że są one całkowicie zwolnione z tej powinności. W ich przypadku obowiązują zapisy kodeksu karnego.

Konsekwencje wynikające z zapisów Kodeksu karnego

W kodeksie karnym nie ma wprawdzie wprost umieszczonej informacji o wypadku drogowym, ale obowiązek udzielenia pomocy jest traktowany ogólnie. Mówi o tym art. 162 §1, w którym znajduje się zapis o obowiązku udzielenia pomocy osobie, która jest bezpośrednio zagrożona utratą życia lub uszczerbkiem na zdrowiu. Karą za nieudzielenie pomocy poszkodowanego jest pozbawienie wolności do lat 3.

Powyższy artykuł odnosi się do wszystkich osób i sytuacji, w których jedna osoba jest poszkodowana, a druga jest obserwatorem i ma możliwość udzielenia pomocy. Ważne jest, że pomoc ta powinna być realizowana bez narażenia własnego życia i zdrowia, oraz w miarę możliwości i dostępnych środków. Jako podsumowanie warto dodać, że do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach są też przygotowani pracownicy pomocy drogowej. Często zdarza się, że to oni pierwsi pojawiają się na miejscu zdarzenia i mogą opatrzyć rany czy zastosować RKO.