autostrada

Dobra organizacja ruchu drogowego jest niezbędna do zachowania komfortu i bezpieczeństwa poruszania się pojazdów i osób pieszych. Jej konkretne zasady określają przepisy, jakie zawiera kodeks ruchu drogowego. Jednym z jego elementów jest klasyfikacja dróg włącznie z ich charakterystyką oraz zasadami, jakie na nich obowiązują. Najważniejsze z nich to autostrada i droga ekspresowa.

Klasyfikacja dróg w Polsce

Klasyfikację dróg w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Dokument ten wyróżnia siedem klas dróg publicznych, spośród których dwie najważniejsze to autostrady (oznaczone literą A) oraz drogi ekspresowe (oznaczone literą S).

Obok nich w kraju są też drogi główne ruchu przyspieszonego, główne, zbiorcze, lokale i dojazdowe. Każda z klas charakteryzuje się określonymi cechami takimi jak liczba i szerokość pasów, rodzaj ruchu czy dopuszczalne prędkości maksymalne. Przepisy te mają znaczenie zarówno dla komfortu podróżujących, jak i dla możliwości skorzystania z różnych opcji takich jak parkingi czy pomoc drogowa na autostradzie lub drodze lokalnej.

Czym różnią się autostrada i droga ekspresowa

Celem klasyfikacji dróg jest przede wszystkim usprawnienie ruchu samochodów. Przykładowo autostrada jest drogą przeznaczoną wyłącznie dla pojazdów osobowych. Zakaz ruchu ciężarówek czy pieszych pozwala na rozwijanie większych prędkości, a przede wszystkim – na utrzymanie płynnego tempa jazdy. W efekcie autostrada można dojechać do celu znacznie szybciej i przy mniejszym zużyciu paliwa.

Niestety np., pomoc drogowa w Gorzowie, w okolicy którego biegnie autostrada A2 może być świadczona wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę, taką jak Igrom. Dlatego, pomimo wysokiego komfortu podróżowania, podczas niespodziewanej awarii pojawia się też poważny problem.

Czym więc różni się autostrada od drogi ekspresowej i w czym obie drogi są podobne? Do elementów wspólnych z pewnością można zaliczyć:

  • bezkolizyjne, wielopoziomowe skrzyżowania,
  • brak możliwości wjazdu poza węzłami,
  • dopuszczenie do ruchu wyłącznie pojazdów osobowych,
  • podobną szerokość pasów ruchu
  • zakaz zawracania.

Podstawowe różnice pomiędzy autostradą i drogą ekspresową to przede wszystkim:

  • różne dopuszczalne prędkości maksymalne (na autostradzie to 140 km/g, na drodze ekspresowej – 120 km/h pod warunkiem, że jezdnie rozdziela pas zieleni),
  • możliwa maksymalna liczba pasów ruchu (na autostradzie zawsze dwa na drodze ekspresowej – jeden lub dwa),
  • różne odległości między węzłami (na autostradzie co 15 km, a w sąsiedztwie miast – 5 km, na drodze ekspresowej odpowiednio 5 i 3 km),

droga ekspresowa

Pomoc drogowa na autostradzie

Jednym z problemów z jakimi spotyka się kierowcy na autostradach i drogach ekspresowych jest postępowanie podczas ewentualnego wypadku czy awarii pojazdu. Ze względu na specyfikę takich tras również pomoc drogowa na autostradzie jest dostępna w ograniczonym zakresie. Przede wszystkim nie można liczyć na dowolny zespół z warsztatu samochodowego czy też na zaprzyjaźnionego kierowcę z lawetą.

Pomoc drogowa na A2 jest świadczona wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy, które dysponują odpowiednim sprzętem. Niemożliwe jest np. holowanie pojazdu na lince przez inny samochód osobowy. Przepisy dopuszczają też wyłącznie profesjonalne holowanie na lawecie do najbliższego zjazdu. Oznacza to, że pomoc drogowa na autostradzie nie obejmuje przewiezienia uszkodzonego auta po tej drodze nawet, jeśli jest to najlepsza i najkrótsza trasa do celu.

Pomoc drogowa na drodze ekspresowej

W świadczeniu pomocy drogowej na autostradach i drogach ekspresowych specjalizuje się firma Igrom z Gorzowa Wielkopolskiego. Dlatego jeśli jest Ci potrzebna pomoc drogowa na S3 w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego lub pomoc drogowa na A2 tu właśnie możesz na nią liczyć. Pracownicy zapewnią holowanie lawetą na autostradzie A2, ale też pomogą rozwiązać problem z samochodem na „ekspresówce”.

Na jakie usługi możesz liczyć? Holowanie pojazdu na drodze ekspresowej nie jest obwarowane tak surowymi przepisami. Obowiązują tu podobne zasady, jak na innych drogach krajowych (poza autostradą). Możliwe jest holowanie auta na lince przez inny samochód osobowy. Warunkiem jest spełnienie wymogów technicznych określonych przepisami kodeksu ruchu drogowego.